Rollú

Córas Clárúcháin Scoile Nua

Díreach, chun tú a chur ar an eolas faoin gcóras nua ionrollaithe scoile a chuireadh i bhfeidhm le déanaí. Ó 2021/22, caithfear áiteanna scoile a dhearbhú agus glacadh leo trí chóras a úsáideann rollú réamhshocraithe agus trédhearcach ó thaobh próiséis de. Ciallaíonn sé seo nach mbeidh tú in ann áit a chur in áirithe do do pháiste roimh Fhómhar na bliana sula dtosóidh do leanbh ar scoil. Osclaíonn an fhuinneog i Meán Fómhair agus dúnann i Mí na Nollag. Ní féidir clárúchán a dhéanamh ach ar r-phost amháin. Bíonn tairiscint déanta ar áit i Mí Eanair agus sin curtha in iúl do thuismitheoirí ar r-phost. Tuilleadh eolais le fáil ins an bPolasaí Dátheangach Ionrollaithe ar an suíomh seo.

Iniata tá an Fógra  2024-2025-Fogra Iontrala-Admissions Notice-Fogra Iontrala-Admissions Notice Iontrála.

Foirm Réamh Chláraithe Scoile.

Foirm Chláraithe le Íoslódáil