Fealsúnacht na Scoile

Is Scoil Náisiúnta í Scoil na bhForbacha lena mbaineann éiteas Chaitliceach faoi phátrúntacht Easpaig Dheoise na Gaillimhe.

Aidhmeanna na Scoile

Sé aidhm na scoile ná timpeallacht chineálta, chruthaíoch, foghlamtha a chothú ar mhaithe le gach páiste.

Déanann foireann na scoile a ndícheall na páistí a threorú agus dearcadh dearfach a chóthú agus a fhorbairt iontú i dtreo na teangan,an t-oideachas atá dá fháil acu agus i leith an phobail mórthimpeall.

Tugtar túsáite don Ghaeilge mar phríomhtheanga cu-marsáide sa scoil agus i gcomharsanacht na scoile.Tá mór bhuntáisti ag baint le oideachas trí mheán na Gaeilge go mór mór sa suíomh Gaeltachta seo.