Aidhmeanna na Scoile

Sé aidhm na scoile ná an meon dearfach a chothú i ngach páiste a thagann faoin ár gcúram. Tá sé mar chuspóir againn a bhfuil de mhaitheas i ngach páiste a chothú agus a chur chun foirfeachta, bunús daingean sa léinn a bhorradh iontu agus a n-intinn a spreagadh chun tairbhe a bhaint as an saol atá rompu. Sé aidhm na scoile ná timpeallacht chineálta, chruthaíoch, foghlamtha a chothú ar mhaithe le gach páiste. Déanann foireann na scoile a ndícheall na páistí a threorú agus dearcadh dearfach a chóthú agus a fhorbairt iontú i dtreo na teangan, an t-oideachas atá dá fháil acu agus i leith an phobail mórthimpeall. Tugtar túsáite don Ghaeilge mar phríomhtheanga cumarsáide sa scoil agus i gcomharsanacht na scoile.