Fáilte go Naίonra Réalt na Mara

Táimid tiomanta do sheirbhís luathchúraim agus oideachais den chaighdeán is airde a sholáthar. Táimid cláraithe le Tusla – An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach. Is iad baill foirne oilte, spreagtha agus chairdiúla bunchloch ár seirbhíse.

Tá sé mar aidhm againn seirbhís ardchaighdeáin agus timpeallacht spreagúil a sholáthar do leanaí chun a scileanna sóisialta, pearsanta agus oideachais a fhorbairt agus foghlaim trí churaclam pleanáilte.

Tá leas do linbh agus do shíocháin intinne is tábhachtaí dúinn. Soláthraímid timpeallacht the, ghrámhar, bhaile ón mbaile, áit a gcaitear le gach leanbh le meas agus a fhorbróidh agus a fhoghlaimeoidh mar dhaoine aonair agus iad ag mothú sábháilte agus slán.

Cosaint Leanaí Naíonra 2023

 

Foirm Iarratais Oifigiúil

Naíonra Réalt na Mara

Scoil na bhForbacha
Na Forbacha
Co. na Gaillimhe

Guthán: 087 207 1462

R-phost: naionrarealtnamara@gmail.com

 

Copyright © 2024, Scoil na bhForbacha

Designed by Mutually