Fáilte go Naίonra Réalt na Mara

Táimid tiomanta do sheirbhís luathchúraim agus oideachais den chaighdeán is airde a sholáthar. Táimid cláraithe le Tusla – An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach. Is iad baill foirne oilte, spreagtha agus chairdiúla bunchloch ár seirbhíse.

Tá sé mar aidhm againn seirbhís ardchaighdeáin agus timpeallacht spreagúil a sholáthar do leanaí chun a scileanna sóisialta, pearsanta agus oideachais a fhorbairt agus foghlaim trí churaclam pleanáilte.

Tá leas do linbh agus do shíocháin intinne is tábhachtaí dúinn. Soláthraímid timpeallacht the, ghrámhar, bhaile ón mbaile, áit a gcaitear le gach leanbh le meas agus a fhorbróidh agus a fhoghlaimeoidh mar dhaoine aonair agus iad ag mothú sábháilte agus slán.

Foirm Iarratais Oifigiúil

Naíonra Réalt na Mara

Scoil na bhForbacha
Na Forbacha
Co. na Gaillimhe

Guthán: 087 207 1462

R-phost: naionrarealtnamara@gmail.com